NECHTE SI DOPLATIT PŘESTÁVKY V PRÁCI!

Pokud jste na pracovišti nepřetržitě připraveni plnit pracovní úkoly nebo v jeho blízkosti v pohotovostním režimu, možná vám zaměstnavatel dluží na výplatě až 15 hodin měsíčně. To je i více než měsíc za rok. Peníze za přestávky si můžete nechat doplatit, a to až za tři roky zpětně. Může to být víc než 100 000 korun. Ověřte si, zda se vás doplacení týká, a uplatněte s námi svůj nárok!

OVĚŘENÍ NÁROKU

Pokud se můžete ve své pracovní přestávce sice krátce najíst či si oddechnout, ale i tak musíte být celou dobu přítomni na pracovišti nebo být jinak neustále připraveni vyřizovat neodkladné pracovní záležitosti, jedná se o pracovní dobu.

Jestli takto vypadá váš pracovní den, musí být tyto přestávky ze zákona hrazeny. Takto aktuálně rozhodl Nejvyšší správní soud (září 2020).

Pokud patříte do jedné ze skupin vpravo , registrujte se on-line a uplatněte své nároky v řádech desítek tisíc Kč či více. Nároky můžete uplatnit i tehdy, pokud již v pracovním poměru se zaměstnavatelem nejste.

 

Koho se to týká:
  • Zdravotní sestry
  • Lékaři
  • Ostatní zaměstnanci ve zdravotnictví: operační služba, pomocný personál a další
  • Pečovatelské služby a sociální péče
  • Hasiči
  • Policie ČR
  • Městská a obecní policie
  • Armáda ČR
  • Ostatní státní zaměstnanci

Kdy se jedná o placené přestávky?

Nejvyšší správní soud, správní i civilní soudy aktuálně potvrdily, že vám zaměstnavatel nemůže z pracovní doby odečítat tzv. přestávky v práci, tedy vám náleží služební příjem, plat či mzda, pokud:

Dosažitelnost

Musíte být nepřetržitě na pracovišti nebo v jeho blízkosti k dosažení.

Připravenost

Jste připraveni řešit neodkladné pracovní záležitosti v případě potřeby, např. výjezd, nutnost zákroku či zásahu, poskytnutí neodkladné péče či pomoci, reakce na telefonát a další.

Nemožnost čerpat

Přestávky vám jsou sice formálně (byť i interními směrnicemi) plánovány, ale nemůžete je fakticky čerpat:

- kvůli nutnosti nepřetržitého výkonu vaší práce;
- z organizačních a technických důvodů;
- plnohodnotné nevystřídání jiným zaměstnancem;
- z personálních důvodů: např. podstav na pracovišti.

Nezáleží na formálním označení činností či přestávek zaměstnavatelem či obsahu vnitřních předpisů,
nýbrž na faktickém stavu na vašem pracovišti:

O skutečnou (neplacenou) přestávku v práci se může jednat pouze tehdy, pokud máte možnost se po celou stanovenou dobu vůbec nezajímat o dění na pracovišti, třeba se i vzdálit a zvolit si způsob odpočinku zcela dle svého uvážení a volby.

 

Proč s námi?

Profesionální zastoupení

Jsme renomovaná advokátní kancelář, profesionálové a s uplatňováním pracovně-právních nároků máme bohaté zkušenosti. Jednáme též o podpoře se všemi významnými odborovými sdruženími – nejste v tom sami, nebojte se ozvat, jste v právu!

Víc než desetitisícové nároky

Výše nároků se odvíjí individuálně od vašeho platu, mzdy či služebního příjmu a bude odpovídat součtu neproplacených hodin výkonu práce během přestávek v posledních třech letech. V každém případě se bude jednat minimálně o desítky tisíc korun českých s připočtením úroků z prodlení.

Náklady hradíme my

Budeme-li vás zastupovat, neseme riziko nákladů my. Odměna nám náleží jen v případě úspěchu. Po registraci zde se nemusíte o nic starat. V případě úspěchu vám budou peníze připsány na váš bankovní účet.

Naši partneři

Aktuality

Září 2021
Nové rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci českého hasiče:

 

Ukazuje se a my v projektu Placené přestávky jsme za to velmi rádi, že naše iniciativa má smysl. Vkládáme velké úsilí do toho, abychom naše klienty poučili o správném zákonném postupu a říkáme jim, ať to nevzdávají, i když to nejde zrovna podle plánu. Nejnovější rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci českého hasiče je pro nás jasným signálem, že se odvaha postavit se bezpráví, snaha a neoblomnost nakonec vyplatí.

 

Více najdete v textu zde

 

Duben 2021
Naše reakce k odpovědi Policeního prezidenta na otevřený dopis.

 

Chtěli bychom všem oznámit, že jsme Policejnímu prezidentu zaslali repliku k jeho odpovědi na náš otevřený dopis ve věci proplácení přestávek v práci. V naší replice jsme jej mimo jiné výslovně upozornili na to, že Policejní prezidium svým Metodickým doporučením č. 1/2018 ze dne 2.1.2018 své podřízené (ovšem včetně vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení) fakticky navádí k tomu, aby v souvislosti s čerpáním přestávek ve službě porušovali zákon, a to konkrétně pokynem uvedeným v čl. 13 odst. (5) uvedeného doporučení.

 

Celé znění naší reakce najdete zde

 

Duben 2021
Odpověď Policejního prezidenta ČR

 

Chtěli bychom všem oznámit, že jsme již obdrželi odpověď na náš otevřený dopis Policejnímu prezidentovi. Policejní prezident nám dal za pravdu a postavil se za dodržování platného práva, proplácení zákonných přestávek a absolutního NE jakékoli šikaně příslušníků na pracovištích v souvislosti s uplatňováním svých zákonných nároků.

 

Celé znění odpovědi najdete zde

 

Březen 2021
Otevřený dopis Policejnímu prezidentovi ČR

 

V souvislosti s množícími se zprávami z jednotlivých pracovišť o možné šikaně příslušníků v souvislosti s jejich žádostmi o proplacení přestávek, jsme dnes odeslali otevřený dopis Policejnímu prezidentovi ČR s žádostí o okamžitou nápravu a podporu dodržování platného práva. Pevně věříme, že i Policejní prezident chce dodržovat právo a na náš otevřený dopis bude otevřeně a veřejně reagovat.

 

Celé znění dopisu najdete zde

 

Březen 2021
Soud přitvrdil: lidé dostanou zaplaceno i za “dosah” nebo pohotovost

 

Zaměstnanci některých profesí si do budoucna mohou přijít až na desetitisíce navíc ke svému platu. Soudní dvůr EU totiž v březnu rozhodl, že se do odpracované doby počítá i čas, který zaměstnanec stráví v pohotovosti, tedy například i během takzvaného “dosahu”. Klíčové pro posuzování odpracované doby totiž nadále bude, zda může v dané situaci pracovník volně nakládat se svým časem, nebo ho pracovní pohotovost omezuje, i když je třeba doma.

 

Celý článek najdete zde

 

Leden 2021
Podporují nás odbory

 

Projektu vyjádřila podporu KOOBS PÚ z.s. Bližší informace naleznete též na webu a sociální síti odborové organizace.


S projektem se osobně seznámil Bc. Zdeněk Drexler, předseda Unie bezpečnostních složek, vyjádřil mu plnou podporu a odhodlání aktivně změnit nezákonný stav u všech příslušníků bezpečnostních sborů.

Projekt má podporu Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů (KOOBS). Prezident KOOBS, Ing. Alexander Burda, jednoznačně sdělil, že zaměstnancům v první linii náleží plat a služební příjem za odpracovanou dobu.

Bližší informace naleznete též na sociálních sítích Unie nebo na webu obou organizací.

 

Jak postupovat při uplatnění nároku

Správný postup spočívá ve třech jednoduchých krocích. Za prvé, potřebujete si ověřit, zda máte na doplacení přestávek nárok. Pokud nárok máte, pak se za druhé můžete u nás registrovat a důvěrně nám sdělit základní informace o vaší práci, kde vám za přestávky dluží. Za třetí, my pro vás připravíme formální náležitosti nezbytné pro uplatnění nároku. V případě úspěchu peníze doputují na váš účet. Nic neztratíte.

Krok 1

Ověření nároku. Nejprve potřebujete zjistit, zda ve vašem konkrétním případě vzniká nárok na doplacení přestávek. To si můžete ověřit snadno a nezávazně zde.

Krok 2

Registrace. Pokud máte nárok na doplacení přestávek (až za tři roky zpětně), budeme od vás potřebovat jen několik základních informací o tom, jak to ve vaší práci vypadá a jak své „pauzy“ trávíte. Registrovat se k uplatnění nároku můžete zde.

 

Můžete také využít naši kalkulačku a udělat si představu, kolik vám na přestávkách dluží.

 

S uplatněním vašich nároků nečekejte, mohou se promlčet!

Krok 3

Potvrzení. Po ukončení on-line registrace vám bude na vaši e-mailovou adresu zaslána v následujících dnech potvrzující zpráva společně s plnou mocí a mandátní smlouvou. Z důvodu velkého množství registrací prosíme o strpení při jejich vyřizování. Následně prosíme o kontrolu dokumentů, podepsání a zaslání originálů zpět na následující adresu – na obálku (uprostřed), prosím, uveďte poznámku „PLACENÉ PŘESTÁVKY“:

 

ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Česká republika

O zbytek se postaráme za vás! V případě úspěchu vám budou peníze připsány na váš bankovní účet uvedený při registraci.
Typický příklad policisty, kterému jsme pomohli:
Pan Miroslav, 61 let – pracoval jako operační důstojník u Policie ČR. Měl směny v délce 12 a 24 hodin. Úspěšně jsme vymohli jeho nárok na doplacení přestávek. Za tři roky činila doplacená částka přes 200 000 Kč, včetně úroků z prodlení.
Tyto webové stránky byly vytvořeny toliko za účelem poskytnutí informací ohledně vašich potenciálních nároků. Jejich užitím berete na vědomí a souhlasíte s tím, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou obecného charakteru a byly převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně měněny a aktualizovány. Informace uvedené na těchto webových stránkách nelze považovat za ucelenou právní radu a vyčerpávající rozbor a neměly by být takto užívány. Přečtěte si celé upozornění.